Cabines de pintura

  • Cabines de pintura
  • Cabines de pintura

Aquestes s'utilitzen per a aplicar la pintura sobre les peces, manual o automàticament segons les necessitats del client.

Poden ser cabines per a pintar amb pintura liquida o bé pintura en pols.

Estan construïdes amb safates modulars en xapa galvanitzada o inoxidable i estan proveïdes d'uns gàlibs de passada que permeten la circulació de les peces per l'interior.

Poden ser multifuncionals si es dediquen també a poliment, neteja i assecat.

Són ecològiques per no generar cap producte contaminant que s'hagi de reciclar.

La cabina incorpora els següents elements:

  • Ventiladors d'extracció.
  • Cortines.
  • Il·luminació.
  • Sistema de rentat.
  • Sistema d'impulsió d'aigua.