Forns estàtics

  • Forns estàtics
  • Forns estàtics
  • Forns estàtics

La seva funció és la de coure les peces una vegada pintades, mitjançant aire calent en circulació.

Està construït amb panells aïllants tipus sandwich de xapa galvanitzada d'espessor 1,2 mm. i llana de roca de densitat variable, segons la temperatura màxima que tingui que resistir el panell.

També inclou els següents elements addicionals:

  • Cremador o càmera de combustió.
  • Ventiladors.
  • Turbines.
  • Regulador de temperatura.
  • Motors.
  • Accessoris varis.

La característica d'aquest forn inclou una porta de doble fulla per on entren i tornen a sortir les peces a tractar.