La nostra història

CMTS va néixer en l'any 1.994 com a conseqüència de la reconversió del sector industrial que es va produir en aquesta època. CMTS va ser fundada per un equip de professionals provinent d'una altra empresa del mateix sector industrial que ja tenia en aquell moment més de deu anys d'experiència.

Contant des de la seva fundació amb la capacitat necessària per a la direcció tècnica i administrativa i al disposar de les instal·lacions adequades per a iniciar l'activitat empresarial, CMTS es va constituir com Societat Cooperativa Catalana Limitada de treball associat.

CMTS es va marcar a partir d'aquest moment uns objectius ben clars. Seguir desenvolupant el mateix treball que durant anys s'havia realitzat però millorant la seva qualitat, complir escrupolosament els terminis de lliurament, diversificar la cartera de clients ampliant el mercat, créixer de forma sostinguda i aplicar constantment millores en la infraestructura existent dotant-se dels millors avanços tecnològics.

CMTS desde 2004 ha aconseguit situar-se en el seu sector com una empresa altament competitiva i amb productes de fabricació pròpia líders en el seu mercat. Han transcorregut més de deu anys des de la seva constitució i durant aquest temps ha aconseguit realitzar els seus projectes inicials, i fins i tot superar alguns d'ells.

CMTS s'enfronta a un futur ple de nous reptes. Sense oblidar mai el passat però amb nous projectes de desenvolupament ja iniciats, CMTS espera fer realitat el creixement expansiu que li proporcionaran els mercats exteriors.