Forns de polimeritzat

  • Forns de polimeritzat
  • Forns de polimeritzat
  • Forns de polimeritzat

Aquest forn s'utilitzat també per a coure les peces després d'haver estat pintades en la cabina de pintura, es diu de polimeritzat quan s'ha pintat amb pintura en pols i de guarit quan s'ha pintat amb pintura líquida.

El forn està construït amb panells aïllants tipus sandwich de xapa galvanitzada d'espessor 1,2 mm. i llana de roca de densitat variable, segons la temperatura màxima que tingui que resistir el panell.

També inclou els següents elements:

  • Cremador o càmera de combustió.
  • Ventiladors.
  • Turbines.
  • Regulador d'aire.
  • Motors.
  • Accessoris varis.

En aquest forn les peces a tractar entren per una porta i surten per una altra diferent, arrossegades per un circuit de cadena.