Forns d'assecat

 • Forns d'assecat
 • Forns d'assecat
 • Forns d'assecat

Aquest tipus de forn s'utilitza per a l'assecat de les humitats de les peces, deprés d'haver estat tractades en la fase anterior (túnel de desgreixatge), mitjançant aire calent en recirculació.

El forn d'assecat està construït per un conjunt de panells aïllants, amb reforços estructurals i després del segellat de les juntes inferiors, permet obtenir una bona estanqueïtat, evitant fugues d'aire calent.

Per al seu bon funcionament el forn comprèn:

 • Calefacció: El calentador està constituït pels següents elements:
  • Càmera de combustió.
  • Placa frontal.
  • Regulador de temperatura.
  • Intercanviador de calor.
  • Cremador.
 • Recirculació: Assegura per uns ventiladors centrífugs i per turbines reforçades i accionades per motors elèctrics.