Panells tèrmics

  • Panells tèrmics
  • Panell de doble pestanya
  • Panells tèrmics

El nostre exclusiu panell està elaborat amb una doble pestanya, per a aconseguir un major aïllament i estanqueïtat, evitant fugues d'aire calent en els forns.

Amb els nostres panells realitzem la construcció de tot tipus de forns.

La seva fabricació es porta a terme amb xapa galvanitzada de 1,2 mm d'espessor per ambdues cares, podent ser amb una altra qualitat de xapa (acer inoxidable o prelacada) a petició del client, i amb aïllament tèrmic realitzat en llana de roca de densitat variable, segons la temperatura màxima que tingui de resistir el panell.

Les mides en que podem realitzar els panells van des d'un ample mínim de 200 mm, a un màxim de 900 mm i la longitud serà la indicada pel client, havent de reforçar-se el panell a partir de 4.500 mm.